یک واحد چایسازی در فومن توقیف شد

در پی بازدید های نظارتی، یک واحد چای سازی فاقد مجوز بهداشتی، توسط کارشناسان نظارت بر موادغذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان شناسایی و توقیف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر زهرا حصاری، معاون غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در پی بازدید های نظارتی، یک واحد چایسازی فاقد مجوز بهداشتی، توسط کارشناسان نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: طی این بازرسی، حدود ۵۰ تن چای سیاه به دلیل نداشتن پروانه بهداشتی ساخت و نامناسب بودن کیفیت محصول، کشف و با حضور نماینده تعزیرات شهرستان فومن توقیف و جهت اقدامات قانونی، پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.

Share