تنها موافق نامه آیت الله یزدی به آیت الله شبیری چه کسی بود؟

فرید مدرسی یکی از روزنامه نگار برجسته ایران گفت: تنها محسن اراکی با انتشار نامه موافقت کرد و سایرین مخالف بودند اما یزدی منتشر کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرید مدرسی در توئیتی نوشت:

آیت الله یزدی پیش از انتشار نامه خطاب به آیت الله شبیری زنجانی در جلسه هیأت رئیسه جامعه مدرسین مطرح کرد؛ تنها محسن اراکی با انتشار نامه موافقت کرد و سایرین مخالف بودند اما یزدی منتشر کرد.

Share