مجازات بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به اطفال و نوجوانان تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مجازات بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص نسبت به اطفال و نوجوانان را تعیین کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا   به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) ماده ۹ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب رساندند که براساس آن هرگاه بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاصی غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می‌شود:

الف – فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه ۵

ب – فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه ۶

پ- نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه ۷

ت – جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای “ب” و “پ” به مجازات حبس درجه ۸

ث –  آزارجنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌ درجه ۸

طبق تبصره این ماده هرگاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.

Share