پاکسازی ساحل دریای خزر، مجازات فروشنده غیرمجاز پرندگان

یک فروشنده غیرمجاز پرندگان وحشی در لنگرود به پاکسازی ساحل دریای خزر در چاف و چمخاله محکوم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود امروز گفت: بر اساس حکم یکی از قضات دادگستری این شهرستان، مردی ۵۰ ساله که پرندگان مهاجر شکار ممنوع را در بازار محلی لنگرود می فروخت به پاکسازی زباله سه  کیلومتر ساحل دریای خزر در چاف و چمخاله محکوم شد.

سید امین نجات افزود: بر اساس بند ج ماده ۱۰ قانون شکار و صید، حمل، عرضه، فروش و صادرات جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جرم است و مجازات تا ۶ ماه حبس  دارد.

پارسال نیز یکی دیگر از فروشندگان غیرمجاز پرندگان وحشی به پاکسازی محیط زیست محکوم شد.

Share