مسئولیت دانشگاه آزاد مرکز سیاهکل به واحد لاهیجان واگذار شد

دکتر ابراهیم چیرانی دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان طی حکمی، دکتر سیروس بیدریغ شارمی را با حفظ سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با موافقت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولیت امور مرکز سیاهکل به دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان واگذار شد.

دکتر ابراهیم چیرانی دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان طی حکمی، دکتر سیروس بیدریغ شارمی را با حفظ سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل منصوب کرد.

در قسمتی از این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر سیروس بیدریغ شارمی

«بدین وسیله با حفظ سمت، کلیه مسئولیت های دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل نیز به جناب عالی واگذار می گردد. امید است با توکل و استعانت از درگاه خداوند متعال در پیشبرد اهداف دانشگاه کوشا باشید.»

دکتر ابراهیم چیرانی

دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

لازم به ذکر است دکتر سیروس بیدریغ شارمی تا دی ماه ۱۳۹۶ مسئولیت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل را داشت که بر اساس حکم شماره ۶۳۴۹۰/۱۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ توسط دکتر رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشوربه سرپرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان منصوب شد.

Share