سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان منصوب شد

با حکم مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، مریم بخشی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، مریم بخشی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گیلان شد.

بخشی نخستین زنی بود که سکان مسئولیت معاونت ورزشی اداره کل را در تاریخ گیلان بر عهده داشت. وی همچنین ریاست هیات ورزش های همگانی و مسئول گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان را در کارنامه خود دارد.

به گزارش دیارمیرزا، پیش از مسعود رهنما از سال ۹۲ سکان مدیریت اداره کل ورزش و جوانان گیلان استان گیلان را برعهده داشت.

Share