تصویری جالب از سنگ قبری عجیب!

تصویری از یک سنگ قبر را که شاید فکر کردید اینجا نمایشگاه مبله در اشتباهید زیرا اینجا قبرستونه و اینم نوع جدیدی از سنگ قبر!

شاید فکر کردید اینجا نمایشگاه مبل است اما در اشتباهید زیرا اینجا قبرستان است و تصویر زیر نیز یک سنگ قبر عجیب!

Share