کارگاه دو روزه ورکشاپ ویکند “کُمد” با موضوع “recycled fashion” برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تیم نوین فناوران با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گیلان، کارگاه دو روز ورکشاپ ویکند کمد (Workshop Weekend Closet) را با اهدافی چون استفاده مجدد از لباس های دور ریختی یا بلا استفاده منزل ، آموزش مفاهیم پسماند و بازیافت ، آموزش به سبک عملی و کاربردی جهت اشتغال […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تیم نوین فناوران با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گیلان، کارگاه دو روز ورکشاپ ویکند کمد (Workshop Weekend Closet) را با اهدافی چون استفاده مجدد از لباس های دور ریختی یا بلا استفاده منزل ، آموزش مفاهیم پسماند و بازیافت ، آموزش به سبک عملی و کاربردی جهت اشتغال زایی برای افراد در مکان مرکز آموزش علمی-کاربردی فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت و با تدریس “تکتم همتی” برگزار کرد.

گفتنی است ورکشاپ ویکند یک کارگاه دو روزه است که هربار میتواند یک موضوع خاص داشته باشد. در روز اول و صبح روز دوم، مطالب تئوری و عملی به شرکت کنندگان در کارگاه ارائه شده و در بعدازظهر روز دوم، یک سخنرانی به سبک مصاحبه حضوری خواهد بود تا موضوع رویداد توسط متخصصین بررسی و درباره آن صحبت شود.

Share