مطب یک ماما در لاهیجان پلمپ شد

اسماعیل نور صالحی مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت: پس از کنترل نامحسوس کارشناسان واحد نظارت از مطب یک ماما در لاهیجان، این دفتر کار به دلیل مداخله غیر مجاز ماما در درمان بیماران پلمپ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اسماعیل نور صالحی مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت: پس از کنترل نامحسوس کارشناسان واحد نظارت از مطب یک ماما در لاهیجان، این دفتر کار به دلیل مداخله غیر مجاز ماما در درمان بیماران پلمپ شد.

وی افزود: پرونده ماما متخلف به مراجع قضایی ارسال شد.

مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از شهروندان خواست برای تحقق سیاست‌های نظارتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تخلفات پزشکی را به اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان اطلاع دهند و یا با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند و شکایت خود را مطرح کنند.

Share