افزایش دما و وزش باد گرم طی دو روز آینده

با توجه به تقویت جریانات جنوبی و وزش باد گرم، روند افزایش دما طی روزهای چهارشنبه و بخصوص پنجشنبه پیش بینی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا   نقشه های هواشناسی بیانگر نفوذ تدریجی توده هوای کم فشار به منطقه است. براین اساس طی دو روز آینده شرایط برای وقوع پدیده مه (غالبا در مناطق جلگه ای) و وزش باد گرم (غالبا در ارتفاعات و دامنه ها گاهی شدید) مهیا است.

همچنین با توجه به تقویت جریانات جنوبی و وزش باد گرم، روند افزایش دما طی روزهای چهارشنبه و بخصوص پنجشنبه پیش بینی می شود.

بخش های مختلف جهاد کشاورزی (نظیر گلخانه داران، مرغداری ها و پرورش دهندگان ماهی) تمهیدات لازم را بعمل آورند.

با توجه به شرایط جریانات جنوبی و در بعضی نقاط وزش باد گرم (افزایش دما و کاهش رطوبت) احتمال آتش سوزی جنگل ها وجود دارد.

گردشگران و حاشیه نشینان جنگل از روشن کردن آتش جدا خودداری نمایند. بخش های مختلف اجرایی استان نظیر مدیریت بحران، مدیریت منابع آب و برق، مدیریت منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، شهرداری ها و … با توجه به اطلاعیه صادره تمهیدات لازم را به عمل آورند و توصیه های کارشناسی خود را صادر نمایند.

هرگونه تغییر در نقشه های هواشناسی اطلاع رسانی خواهد شد.

Share