تصویری از ماه گرفتگی در آسمان لاهیجان

روز دوشنبه، ۱۶ مرداد، زمین شاهد پدیده‌ی ماه‌گرفتگی بود؛ این پدیده در ساعت ۲۱ به‌وقت ایران از کشورمان قابل مشاهد بود.

روز دوشنبه، ۱۶ مرداد، زمین شاهد پدیده‌ی ماه‌گرفتگی بود؛ این پدیده در ساعت ۲۱ به‌وقت ایران از کشورمان قابل مشاهد بود.

Share