حملات تند و مستقیم ده نمکی به اصغر فرهادی

خنده دار است کسی با پول جریان سرمایه داری فیلم بسازد و برای جشنواره های خارجی ارسال کند و بعدش برای گورخواب ها پیام بفرستد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از کافه سینما، مسعود ده نمکی که برای بحث درباره مرتضی آوینی در برنامه جهان آرا شبکه افق حضور یافته بود، او در بخش انتهایی برنامه با اشاره به مصاحبه اصغر فرهادی با روزنامه اسراییلی گفت:

«خنده دار است کسی با پول جریان سرمایه داری فیلم بسازد و برای جشنواره های خارجی ارسال کند و بعدش برای گورخواب ها پیام بفرستد. خنده دار است که با پول دختر پادشاه قطر فیلم بسازی و در برابر مسلمان کشی و مردم کشی سکوت بکنی و در جاهایی که باید به نفع آنها حرف بزنی پز روشنفکری بگیری و در مصاحبه با روزنامه اسراییلی بگویی که من از دولت ها قطع امید کردم و به ملت ها فکر می‌کنم.
آقای فرهادی، شما چطور گورخواب های مملکت خودت را می بینی اما وقتی پای ات را آنطرف می گذاری مسلمان کشی و آدم کشی زیر چرخ تانک ها را نمی بینی؟ چطور به جای آن پیام دوپهلو درباره گورخواب ها، از بی عدالتی و ظلم در سطح جهان نمی گویی؟
چرا؟ چون اگر از ظلم در جهان بگویی آن وقت آنها تو را نمی خواهند.»

Share