دستور لاریجانی برای بررسی پرونده «محمود صادقی» در نخستین جلسه هیئت نظارت بر نمایندگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نائب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اشاره پرونده «محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس گفت: پرونده مربوط به این نماینده مجلس در نخستین جلسه هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، عزیز اکبریان در مورد پرونده محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حسب دستور رئیس مجلس شورای اسلامی پرونده مربوط به این نماینده مجلس در نخستین جلسه هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی می‌شود.

۱۳۹۴۱۲۲۲۱۲۴۵۳۰۴۳۵۷۳۲۴۳۲۴

وی افزود: پرونده نماینده تهران دارای ابعاد مختلف و با شاکی خصوصی است.

نائب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نماینده تهران شاکی خصوصی دارد, بیان کرد: پرونده بورسیه‌ها و اتهام تشویش اذهان عمومی در این راستا مطرح است.

Share