درخشش آب منطقه ای گیلان در همایش دستاورد های پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در راستای نشر و ترویج دستاورد های پژوهشی خود در هفته پژوهش سال جاری درخشید .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در راستای نشر و ترویج دستاورد های پژوهشی خود در هفته پژوهش سال جاری درخشید .

در این هفته این شرکت با ارائه دو طرح پژوهشی خود با عناوین سیستم برنامه یکپارچه ژئوتکنیک Total Geotechnic Program System و مستند سازی استاتیک و دینامیک طرح سد و نیروگاه پلرورد بر اساس معیار های فراتر از نشریه شماره ۲۰۸ و با استفاده از راهبردها و نوآوری ها ی نرم افزار تخصصی (D.O.D) Dam Office Documentation بعنوان یکی از سه سخنران اصلی دومین همایش ارایه دستاوردهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت نمود و درخشید.

‘گفتنی است پیش تر از این آثار یاد شده از سازمان ملی بهره وری ایران نیز موفق به اخذ گواهینامه شده بودند.

Share