میانگین تفکیک پسماند از مبداء در شهرهای گیلان ۷۳ و نیم درصد است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار گیلان در ششمین جلسه اعضای کارگروه مدیریت پسماند گیلان با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری اجرای طرح تفکیک زباله ازمبدا گفت: میانگین تفکیک پسماند از مبداء در شهرهای گیلان ۷۳ و نیم درصد است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار گیلان در ششمین جلسه اعضای کارگروه مدیریت پسماند گیلان با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری اجرای طرح تفکیک زباله ازمبدا گفت: میانگین تفکیک پسماند از مبداء در شهرهای گیلان ۷۳ و نیم درصد است.img_0604

حجت شعبانپور افزود: براساس برنامه ریزهای انجام شده درصد اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء در گیلان باید به  ۱۰۰ درصد افزایش یابد.

وی میزان مشارکت شهروندان در این طرح را  ۴۶ درصد عنوان کرد و گفت: به منظور افزایش مشارکت مردم آموزش های مختلف را در مدارس، محلات و روستاها اجرا کرده ایم.

شعبانپور درادامه با اشاره به رویکرد مسوولان استان برای ساماندهی بهداشتی مراکزدفن زباله، گفت: برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، ۵۱ نقطه دفن زباله در استان به ۱۵ نقطه متمرکز کاهش یافت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تصریح کرد: با دفن بهداشتی زباله، هدایت شیرابه ها به لایه های ایزوله شده و کاهش هرچه بیشتر بوی تعفن و آثار مخرب پسماندها میتوان رضایتمندی بیشتر مردم را بدست آورد.

در ششمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند گیلان در سال کنونی برخی از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط با فرآیند بهینه سازی دفن بهداشتی زباله نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کرده و برحفظ و تقویت برنامه های آموزشی برای فرهنگ سازی بیشتر و آگاهی بخشی جامعه در اجرای طرح های تفکیک زباله ازمبداء تاکید کردند.
tel final1

Share