پنج عضو شورا در اعتراض به بی احترامی صورت گرفته علیه ثابت قدم جلسه را ترک کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علوی، رسولی، روزان و شیرزاد جلسه را ترک کردند که باعث شد تا جلسه از رسمیت خود خارج شود تا نوبت به سوال بعدی شورا و جواب شهردار نرسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از گیل نگاه ، صدو چهل و سومین جلسه شورای شهر رشت که قرار بود طبق وعده ساعت ۱۶ آغاز شود با بیش از ۷۰ دقیقه تاخیر آغاز شد.

در این جلسه شهردار رشت که برای پاسخگویی به اعضای شورا در صحن حاضر شده بود در ابتدای اظهاراتش به سؤال اول شورا در مورد تغییرات در سازمان‌ها، انحلال و ادغام پاسخ داد.

IMG_0874sabetباقری:چرا قبل از روال قانونی اجرا کردید؟

شهردار رشت با بیان اینکه طبق روال قانونی تغییر در چارت سازمانی در حال اجرا است گفت: اساسنامه سازمان در حال سیر قانونی است و برای شورا ارسال می‌شود.
ثابت قدم تاکید کرد: سازمان‌ها به لحاظ ساختار اجرایی تغییر نمی‌کنند بلکه تلاش شده است سازمان‌ها کاربردی تر و چابک سازی شوند.

در این لحظه محمود باقری خطاب به شهردار گفت:چرا قبل از اینکه روال قانونی پروسه انجام شود اقدام به اجرای آن کردید؟

سوال بعدی شورانشینان از شهردار رشت در مورد تهاتر  ساختمانی در شهرداری منطقه پنج بود.

محمد پورناصرانی شهردار منطقه یک که بخشی از بدهی این فرد در منطقه مورد مدیریت وی بود در این باره توضیح داد:شهرداری رشت ساختمانی را که صاحبش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در منطقه ۳ و ۱۵۹ میلیون تومان نیز در منطقه ۱به این ارگان بدهی داشت  تهاتر کرده است. یعنی شهرداری با بخشش این بدهی و  دیگر تخلفات این شخص و پرداخت یک میلیارد تومان ساختمان این شخص را صاحب شده است.
محمد رفیعی رییس شورای شهر رشت با کافی ندانستن توضیحات گفت: حیاط این ساختمان به صورت مشاع است و قابل خریداری نیست در صورتی که شهرداری  برای حیاط نیز مبلغی پرداخت کرده است و در انعقاد قرارداد توجه کافی انجام نشده ضمن اینکه انجام تهاتر نمی توانست بدون اجازه از شورا انجام شود.

در ادامه وقتی رفیعی خواستار توضیح شهردار شد وی گفت: من مشکلی در مسئله نمی بینم و دقیقا نمیدانم سوال شما در کجاست.

رجبی با بیان اینکه منظور رئیس شورا را برای شما باز خواهم کرد گفت: شما در قرارداد منعقده اشرافیت لازم را نداشته اید. حیاط  مشاع ساختمان تهاتر شده را به قیمت دیگر بخش های ملک حساب کرده اید.

بعد از صحبت های رجبی شهردار خواستار پاسخگویی به اظهارت وی شد که با مخالفت رئیس شورا مواجه شد.

اسماعیل حاجی پور با انتقاد از رفیعی گفت: شهردار را به صحن دعوت کرده اید اما اجازه صحبت به وی را نمی دهید و به نشانه اعتراض به این رویه جلسه را ترک کرد.

در ادامه هر لحظه بر بی نظمی جلسه شورای شهر اضافه می شد. شهردار  نیز  در حالی که به شدت عصبانی بود گفت: اگر به من اجازه پاسخ ندهید بار دیگر این موضوع را  در جلسات بعدی مطرح می کنید به بهانه اینکه صاحب این ملک یکی از حامیان سید علی آقازاده در انتخابات مجلس بود.

وقتی علوی، و رسولی ،شیرزاد و روزان نیز به روند جلسه اعتراض کردند رجبی گفت: متاسفم که اجازه می دهید شهردار در صحن علنی شورا صدایش را بالا ببرد اما به هم شورایی خودتان اعتراض می کنید.

رجبی ادامه داد: شهردار می توانست به جای پوزخند زدن در ابتدای جلسه از وقت خود برای پاسخگویی استفاده کند.

فاطمه شیرزاد و روزان با انتقاد شدید از رجبی از وی به دلیل بی احترامی به شهردار اعتراض کردند. در نهایت علوی، رسولی، روزان و شیرزاد جلسه را ترک کردند که باعث شد تا جلسه از رسمیت خود خارج شود تا نوبت به سوال بعدی شورا و جواب شهردار نرسد.

tel final1

Share