اخطاریه منع فعالیت برای یک واحد آلاینده در شهرستان شفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یک واحد مرغداری به علت عدم رعایت ضوابط زیست محیطی و ایجاد آلودگی در شهرستان شفت توسط اداره حفاظت محیط زیست اخطاریه منع فعالیت دریافت کرد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یک واحد مرغداری به علت عدم رعایت ضوابط زیست محیطی و ایجاد آلودگی در شهرستان شفت توسط اداره حفاظت محیط زیست اخطاریه منع فعالیت دریافت کرد .

a8dklq0dعلی فرهی تکرمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت گفت : بر اساس شکایت مردمی مبنی بر ایجاد آلودگی توسط یک واحد مرغداری در یکی از روستاهای شهرستان شفت و گزارش کارشناسان این اداره مبنی بر تأئید ایجاد آلودگی توسط واحد مذکور صبح امروز اخطاریه منع فعالیت به مسئول واحد تسلیم گردید.

وی افزود : بر اساس گزارش کارشناسان این اداره واحد فوق فاقد تمهیدات کنترل آلودگی از جمله داکت و سیستم تصفیه پسآب بوده و این امر موجبات اذیت و آزار ساکنین محل را فراهم آورده است و منع فعالیت واحد تا اجرای کامل تمهیدات و کنترل آلودگی دارای اعتبار میباشد و مسئول واحد حق جوجه ریزی را نخواهد داشت .

Share