ممنوعیت پرداخت حق جلسه و پاداش به کارکنان دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نمایندگان مجلس مصوب کردند سال آینده نباید به کارکنان دولت حق جلسه و پاداش پرداخت شود. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴ بند و تبصره ۱۸ را تصویب کردند. براین اساس هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نمایندگان مجلس مصوب کردند سال آینده نباید به کارکنان دولت حق جلسه و پاداش پرداخت شود.

در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۴ بند و تبصره ۱۸ را تصویب کردند.

براین اساس هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است./فارس

Share