فضای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید بهترین شرایط برای فعالیت سازمان های مردم نهاد است

رنجکش یادآور شد: فضای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید بهترین شرایط برای فعالیت سازمان های مردم نهاد است زیرا این دولت اعتقاد و باور بر این ظرفیت ها داشته و تلاش دارد تا از این سرمایه های اجتماعی در راستای اهداف نظام و برنامه های خود استفاده کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: آموزش سازمانهای مردم نهاد به منظور آشنایی آنان برای حضور در عرصه های خدمات مطلوب اجتماعی، شرط بهره وری از ظرفیته های این سازمان ها است.

DSC00624یونس رنجکش در کارگاه آموزشی برنامه ریزی راهبردی و مدیریت استراتژیک در سازمانهای مردم نهاد که صبح شنبه از سوی جمعیت همیاران استان سبز برگزار شد، اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد زمانی می توانند در فرایند بهسازی و توسعه اجتماعی براساس اهداف خود موثر باشند که آشنایی کامل با قوانین و چگونگی حضور در عرصه های خدمتی را داشته باشند.

وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید سیاست خود را در استفاده از ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد قرار داده است و این سازمان ها زمانی می توانند در این عرصه به کمک دولت بیایند که از مهارت های لازم برخوردار باشند.

رنجکش یادآور شد: فضای ایجاد شده در دولت تدبیر و امید بهترین شرایط برای فعالیت سازمان های مردم نهاد است زیرا این دولت اعتقاد و باور بر این ظرفیت ها داشته و تلاش دارد تا از این سرمایه های اجتماعی در راستای اهداف نظام و برنامه های خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: در استان گیلان هم سیاست های راهبردی در استفاده از ظرفیت های این سازمان ها و جلب مشارکت آنان است اما زمانی قادر خواهیم بود از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم که بدنه سازمان های مردم نهاد از کارآمدی و مهارت های بیشتری برخوردار باشند.

این مسئول آموزش و توانمندسازی این سازمان ها را از اولویت های برنامه های اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان برای سال ۹۴ ذکر کرد و یادآور شد: در این توانمندسازی تلاش می کنیم از خود این سازمان ها نیز استفاده کنیم.

رنجکش گفت: در کنار ساماندهی فعالیت های سازمانهای مردم نهاد، نظارت را به عنوان یک تکلیف برای خودمحفوظ می دانیم و تلاش خواهیم کرد تا از هویت سازمانهای مردم نهاد با نظارت دقیق صیانت کنیم.

Share