حضور سردار سلیمانی در پایگاه اسپایکر+عکس

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حضور سردار سلیمانی در پایگاه هوایی اسپایکر عراق و بازدید از گردانهای امام علی علیه السلام . گردانهای امام علی به همراه دیگر گروههای عراقی خود را برای آغاز عملیات آزادسازی تکریت اماده میکنند .

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حضور سردار سلیمانی در پایگاه هوایی اسپایکر عراق و بازدید از گردانهای امام علی علیه السلام . گردانهای امام علی به همراه دیگر گروههای عراقی خود را برای آغاز عملیات آزادسازی تکریت اماده میکنند .

۱۱۰۳۸۸۷۶_۳۴۱۹۰۹۱۸۲۶۸۱۶۰۷_۴۳۱۴۸۰۸۱۳۰۲۵۲۲۹۶۱۷۹_n

۱۱۰۲۶۰۲۳_۳۴۱۹۰۹۱۷۹۳۴۸۲۷۴_۳۲۸۷۷۸۵۰۸۰۸۵۶۴۶۵۳۶۵_n

Share