بسته های فرهنگی آموزش ترافیک تدوین می شود

مناسبت های مذهبی موجب موجب معنویت بخشی به نشاط اجتماعی می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از تدوین بسته های فرهنگی آموزش ترافیک برای شهروندان این استان خبر داد. یونس رنجکش در کمیته ترویج ، تبلیغ و آموزش فرهنگ ترافیک استان گیلان افزود: این بسته با همکاری دستگاههای اجرایی فعال در حوزه فرهنگ ترافیک استان با […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از تدوین بسته های فرهنگی آموزش ترافیک برای شهروندان این استان خبر داد.
ranjkesh_7637 (2)یونس رنجکش در کمیته ترویج ، تبلیغ و آموزش فرهنگ ترافیک استان گیلان افزود: این بسته با همکاری دستگاههای اجرایی فعال در حوزه فرهنگ ترافیک استان با هدف فرهنگ سازی عمومی برای شهروندان تهیه می شود.
وی اضافه کرد: آموزش شهروندان از محورهای فعالیت کمیته ترویج،تبلیغ و آموزش فرهنگ ترافیک گیلان است که تلاش داریم با توجه به ظرفیت ها ، امکانات و شرایط موجود استان از آنها بهره گیری نماییم.
به گفته وی،در سال ۹۳ با توجه به مصوبات این کمیته با همکاری پلیس راهور و سازمان های فعال در حوزه فرهنگ ترافیک اقدامات آموزشی خوبی در سطح مدارس و جامعه هدف رانندگان انجام شده است که تدوین بسته های فرهنگی آموزشی موردنظر در راستای انجام بهتر فهالیت های آموزشی در سال آینده است.
دبیر کمیته ترویج،تبلیغ و آموزش فرهنگ ترافیک استان گیلان یادآور شد: برای فرهنگ سازی باید با استفاده از خلاقیت ها و نوآوری در بهره گیری از ظرفیت رسانه ها و همچنین جامعه هدف با فعالیت های روش مند عمل کرد.
رنجکش از دیگر مصوبات این کمیته را آموزش رانندگان خودروهای در اختیار سازمان های دولتی با همکاری پلیس راهور و همچنین آموزش همگانی با استفاده از ظرفیت ناوگان های حمل و نقل در شهرستان ها با انتشار پیام های آموزشی عنوان کرد.

Share