به مردم ماهیگیری یاد دهیم پرداخت یارانه نقدی به تنبلی می انجامد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه حمایت از تولید بهتر از پرداخت یارانه نقدی است گفت: پرداخت یارانه نقدی تا حدی به تنبلی جامعه می انجامد، از این رو ما موافق حمایت از تولید و اشتغالزایی، به جای پرداخت یارانه نقدی هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه حمایت از تولید بهتر از پرداخت یارانه نقدی است گفت: پرداخت یارانه نقدی تا حدی به تنبلی جامعه می انجامد، از این رو ما موافق حمایت از تولید و اشتغالزایی، به جای پرداخت یارانه نقدی هستیم.
khososi -cafe ) (1)حمیدرضا خصوصی ثانی ، در رابطه با بحث تخصیص یارانه تولید در قالب سود تسهیلات، گفت: تجربه نشان داد که پرداخت نقدی یارانه ها، نه تنها در توسعه تولید گام موثری محسوب نمی شود، بلکه احساس تنبلی را در جامعه به وجود می آورد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: مبلغ یارانه نقدی در زمان اجرای قانون هدفمندی، رقم قابل توجهی محسوب می شد، اما متاسفانه مسائلی از قبیل تحریم، تورم و نابسامانی تولید باعث شد که رقم یارانه نقدی، چندان تاثیر گذار نباشد، از این رو ما با پرداخت نقدی به اشخاص و تولید مخالفیم.

وی تصریح کرد: اگر یارانه به جای پرداخت نقدی، به سایر روشها به تولید تزریق شود، قطعا اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و ما نیز از آن استقبال می کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که پرداخت یارانه نقدی به تولید، احتمال انحراف منابع را افزایش داده و در کنار آن، باعث تورم می شود، از این رو می توان ادعا کرد که تزریق غیر نقدی منابع به تولید بهتر از یارانه نقدی است.

وی همچنین در ارتباط با پیشنهاد دولت مبنی بر واگذاری مسئولیت حذف یارانه نقدی پردرآمد ها به استانها نیزگفت: دولت اکنون در حال شناسایی اقشار پردرآمد و ایرانیان مقیم خارج که یارانه نقدی دریافت می کنند بوده و می توان منابع باقی مانده از کاهش هزینه را در  قالب خدمات سلامت و تولید به مردم ارایه کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه ما باید ماهیگیری را به جای ماهی خوردن به مردم آموزش دهیم، تصریح کرد: پرداخت یارانه نقدی تا حدی به تنبلی جامعه می انجامد، از این رو ما موافق حمایت از تولید و اشتغالزایی، به جای پرداخت یارانه نقدی هستیم.

نماینده مردم صومعه سرا در رابطه با ساز و کارهای موجود در استانها برای شناسایی اقشار مرفه نیز گفت: ما عادت به آزمون و خطا داریم، اما بهتر است که این برنامه را بدون اشتباه اجرا کنیم./خانه ملت

Share