رضایت مشتریان از کیفیت خودروها روز به‌ روز کمتر می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روند رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی و خارجی عرضه شده در بازار ایران در دو سال اخیر نزولی بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا روند رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی و خارجی عرضه شده در بازار ایران در دو سال اخیر نزولی بوده است.

399593_730براساس آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی و خارجی عرضه شده در بازار ایران از شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ تا شش ماهه دوم سال ۱۳۹۲ همراه با نوسان بوده است.

براین اساس رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی و عرضه شده در بازار ایران در شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ معادل ۶۲۸ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز بوده است.

پس از آن در ارزیابی صورت گرفته در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۸ رضایت‌مندی مشتریان مقداری افزایش و به ۶۳۲ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز رسیده است.

در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹ نیز روند رو به رشد رضایت مشتریان ادامه داشته و به ۶۳۸ از ۱۰۰۰ امتیاز رسیده است. در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۹ هم روند صعودی رضایت مشتریان همچنان ادامه داشته و به ۶۴۱ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز رسیده است.

روند صعودی رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای سواری عرضه شده در بازار ایران در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰، شش ماهه دوم سال ۱۳۹۰ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۱ همچنان ادامه داشته و به ترتیب به ۶۴۸، ۶۶۰ و ۶۶۵ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز رسیده است.

با این حال از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۱ روند نزولی رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای عرضه شده در بازار ایران آغاز شده به‌گونه‌ای که رضایت مشتریان به ۶۵۷ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز کاهش یافته است.

روند نزولی رضایت مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی و خارجی عرضه شده در بازار ایران در شش ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشته و به ۶۵۲ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز کاهش یافته است.
/ایسنا

Share