خاتمی چرا جرات ندارد بگوید در انتخابات ۸۸ تقلب نشد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی روزهای اخیر نشریات زنجیره‌ای در اقدامی هماهنگ، به ترویج خاتمی و تطهیر وی از خیانت‌های روزگار فتنه روی آورده‌اند و برای «حق بیان» وی ابراز نگرانی می‌کنند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا,کیهان نوشت:

khatamiطی روزهای اخیر نشریات زنجیره‌ای در اقدامی هماهنگ، به ترویج خاتمی و تطهیر وی از خیانت‌های روزگار فتنه روی آورده‌اند و برای «حق بیان» وی ابراز نگرانی می‌کنند! حال آن که خاتمی با وجود اعتراف به دروغ‌بودن ادعای تقلب در چند محفل خصوصی، بیان و زبانش بند آمده و آن قدر جرأت و حریت ندارد که همین واقعیت را به مردم بگوید.
چرا که در آن صورت وسعت خیانت‌‌ وی و دیگر دست‌اندرکاران فتنه ۸۸ در ایجاد التهاب عمومی، فریب مردم، تحریک به آشوب، بازکردن مسیر احیای خیابانی گروهک‌ها و تمهید اجرای سناریوی سرویس‌های بیگانه ذیل عنوان «تقلب، اسم رمز آشوب» علنی خواهد شد و در آن صورت امثال خاتمی باید به عنوان خائنانی که از نظام مقدس جمهوری اسلامی هتک حرمت کردند و به عنوان جنایتکارانی که باعث کشته‌شدن ده‌ها نفر شدند و خون آنها بر گردن سران فتنه سنگینی می‌کند، مجازات شوند و حداقل مجازات بغی و فساد فی‌الارض و محاربه، اعدام است.
البته توقع دور از واقعی است که تصور کنیم نشریات زنجیره‌ای اجاره دشمن، به جای تصاویر گل و بلبل، یک بار با شجاعت از خاتمی بپرسند و تیتر بزنند که آیا چندین جا در محافل داخلی اصلاح‌طلبان اعتراف کرده ادعای تقلب در انتخابات ۸۸- آن هم با حجم ۱۱ میلیون رأی – دروغ بوده یا نه؟ قطعا نه خاتمی به عنوان کسی که تا به امروز در پازل نقشه دشمن پاگذاشته، آنقدر مروت دارد که از سر صداقت و با صدای بلند با مردم حرف بزند و نه نشریات اجاره‌ای اجازه دارند چنین بیانی را تیتر کنند.

Share