وزارت خارجه امکان ورودبدون روادید به منطقه آزادانزلی رافراهم کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان گفت: از وزارت خارجه در خواست داریم تا مقدمات ورود بدون روادید گردشگران و سرمایه گذاران خارجی را به منطقه ی آزاد انزلی پس از سالها از استقرار این منطقه فراهم کند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان گفت : افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری از اهداف گسترش روابط خارجی گیلان است .

jpg1547استاندار گیلان در دیدار با مدیرکل کنسولی و رئیس نمایندگی های داخل کشور وزارت امورخارجه با اشاره به توانمندی های زیربنایی ، اقتصادی ، فرهنگی ، علمی و آموزشی گیلان برای گسترش روابط خارجی با کشورهای مختلف بویژه استانهای جنوبی روسیه و کشور های آسیای میانه و قفقاز گفت : در گسترش این روابط بیشتر بر افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری تمرکز داریم .

دکترنجفی افزود : برهمین اساس یکی از راهبردهایی که در داخل استان پیگیری می شود بحث فعال کردن بخش خصوصی برای عهده داری این مسئولیت است .

وی گفت : همچنین برای جذب گردشگرعلاوه برفرهنگ سازی به شدت به دنبال تقویت زیرساخت های زیربنایی و ارتباطی هستیم .

دکتر نجفی همچنین با اشاره به اینکه روابط گیلان با کشورهای حاشیه ی دریای خزر پس از فرو پاشی شوروی سابق قوت گرفت افزود : متأسفانه پس از مدتی ارتباطات گیلان با استانهای جنوبی روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر ، آسیای میانه و قفقاز کمرنگ شد که با اهداف ذکر شده به دنبال تقویت این روابط هستیم و از وزارت خارجه نیز می خواهیم در این زمینه یار و یاور ما باشد .

نماینده ی عالی دولت همچنین فعالیت های نمایندگی وزارت خارجه در گیلان را قابل قدر دانی عنوان و برحمایت از این نمایندگی و تقویت آن تأکید کرد .

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکی از مزایای مناطق آزاد امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید است گفت : از وزارت خارجه در خواست داریم تا مقدمات ورود بدون روادید گردشگران و سرمایه گذاران خارجی را به منطقه ی آزاد انزلی پس از سالها از استقرار این منطقه فراهم کند .

استاندار گیلان با بیان اینکه یکی از مزیت های گیلان در راستای توسعه ی گردشگری و صادرات وجود منطقه ی آزاد انزلی است گفت : باتوجه به راهبردهای توسعه ی روابط خارجی گیلان ، فراهم کردن امکان ورود سرمایه گذاران خارجی بدون اخذ روادید به منطقه ی آزاد انزلی بیشتر نیاز می شود .

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه نیز در این نشست از اعلام آمادگی این وزارت خانه برای فراهم کردن امکانات ورود بدون روادید برای گردشگران خارجی به منطقه ی آزاد انزلی خبرداد و افزود : گیلان به لحاظ ارتباطات خارجی دارای جایگاه بالا در وزارت امورخارجه است .

سید حسین میر فخار گفت : موقعیت جغرافیایی گیلان ، راه اندازی خط ریلی ، وجود منطقه ی آزاد انزلی ، زیرساخت های زمینی و هوایی ، داشتن بنادر فعال و فرهنگ بالای مردم گیلان از توانمندی های استان برای گسترش روابط خارجی است .

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه همچنین از استاندار گیلان به منظور همکاری مثبت و سازنده با وزارت خارجه و حمایت از نمایندگی این وزارتخانه در گیلان قدردانی کرد .

Share