مهناز افشار: با “یاسر رامین” متولد ۵۶ ازدواج کردم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پی انتشار خبر ازدواج مهناز افشار با محمدامین رامین، پسر محمدعلی رامین، که متولد سال ۱۳۶۶ و ۱۰ سال کوچکتر از مهناز افشار است، او در گفتگو با  سایت پرده سینما در این باره اظهار داشت: خبر ازدواج من با آقای رامین صحت دارد. اما با یاسر رامین […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پی انتشار خبر ازدواج مهناز افشار با محمدامین رامین، پسر محمدعلی رامین،94tfg85afshar_ir که متولد سال ۱۳۶۶ و ۱۰ سال کوچکتر از مهناز افشار است، او در گفتگو با  سایت پرده سینما در این باره اظهار داشت:

خبر ازدواج من با آقای رامین صحت دارد. اما با یاسر رامین که هم سن من و متولد ۱۳۵۶ است. خبر ازدواج من با محمدامین رامین (متولد ۱۳۶۶) صحت ندارد. من نمی توانم با مردی که ۱۰ سال از من کوچکتر است زندگی کنم!

Share