شهرستان تالش بزرگ سینما ندارد

شهرستان تالش بزرگ سینما ندارد حال که مدیر کل ارشاد جدید که از جنس تدبیروامید است و سابقه فرهنگی و دانشگاهی ایشان دلیلی بر امیدواری اهل فرهنگ و هنرشده است وما نیز به خود اجازه می دهیم از مدیر کلی که ریشه ای در تالش دارند و این علقه را با سالها تدریس در دانشگاه […]

شهرستان تالش بزرگ سینما ندارد
Masomi.Maryamحال که مدیر کل ارشاد جدید که از جنس تدبیروامید است و سابقه فرهنگی و دانشگاهی ایشان دلیلی بر امیدواری اهل فرهنگ و هنرشده است وما نیز به خود اجازه می دهیم از مدیر کلی که ریشه ای در تالش دارند و این علقه را با سالها تدریس در دانشگاه پیام نوراین شهرستان حفظ کرده بودند داشته باشیم‫.
داشتن سینما کف خواسته مردم شهرستان تالش از مدیر کل جدید است که اگرچه بر مشکلات بودجه و تمایل نداشتن بخش خصوصی برای ورود به این عرصه آگاه هستیم اما مدیر کلی که به فضل و دانش هم در نام و هم در عمل شهر است انتظار زیادی نمی تواند باشد‫.
از آنجا که سینما محلی برای اشاعه فرهنگ و کسب تجارب و اطلاعات از جامعه است و درمعنای فرهنگی آن آینه تمام نمای جامعه انگاشته می شود این سوال درذهن نگارنده شکل می گیرد که چرا شهرستانی همانند تالش که ازاولین شهرستان های سینمادار دراستان بود اکنون دیگرسینمایی که هویت فرهنگی منطقه را نمایندگی کند، ندارد و پس از۱۳سال ازعدم فعالیت آن فقط استفاده ازنام آن برای آدرس دادن بین مردم کاربرد دارد.
به نظرخیلی ازسینماگران سینما پاتوقی فرهنگی برای جمع شدن و رسیدن به یک هویت ملی ،محلی است.این درحالی است که با وجود تلاش های بسیارمسئولین تالش درسالهای اخیربرای ایجاداین گونه مکان ها،جوانان تالشی ازاین قبیل پاتوق ها و مجامع فرهنگی کم دارند وعدم وجود امکاناتی فرهنگی دلیلی برکم فروغ شدن هنرهنرمندان تالشی شده است. درطول سالهای اخیروعده های بسیاری ازمسئولین ازجمله مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شنیده ایم اماعمل به آنها نمیدانیم در پس سیستم بوروکراسی اداری و یا وعده های همیشگی بی اساس سنگر گرفته است.
شهرستان تالش باتمام توابع و بخش های آن با جمعیت حدود ۱۸۰ هزارنفرکه بیشترمتشکل ازجمعیت جوان می باشد که بی شک جوانان آن نیزعلاقه مند به هنرهای روزهمانند سینما وموسیقی هستند و خیلی زیبنده نیست که اولین شهرستان سینماداراستان درحال حاضریک سالن سینما یا تئاترنداشته باشد وعلاقه مندان به فیلم و سینما هم چنان باید منتظربنشینند وپس ازگذشت یک سال از اکران فیلم بر پرده نقره ای فیلم موردعلاقه خودرا باید بصورت لوح فشرده دریافت کنند.
طرفه آن که شهرستانی همانند تالش با وسعت بسیار زیاد خود به دلیل موروثی بودن مکان سینما وهمچنین مشکلات عدیده مالی ازساخت یک سالن سینما بازبماند واینکه اختصاص یک مکان به سینما برای متولیان امورفرهنگی نباید چندان کار ناممکنی باشد ،این نکته را نباید از نظر دورداشت که اگرنخواهیم موردتهاجم فرهنگی قرار گیریم باید جایگزینی برای برنامه های ضداخلاقی و ارزشی که جوانان ما را مشغول به تماشا کرده است بیابیم و چه بهتر که آن جایگزین سینما باشد .
دوستداران سینما ازهمه سرمایه گذاران خصوصی و دولتی می خواهند که درجهت ساخت یک مکان فرهنگی که می تواند به شهرستانی همانند تالش با قدمت بسیار، چهره فرهنگی دهد بکوشند وهمچنین ازمسئولین محترم خواستاریم که نگذارند یک مکان فرهنگی به دلیل مشکلات اقتصادی از فعالیت بازبماند وهمانند گذشته عمل نکنند که حق جوانان و مردم تالش بیش از اینهاست .

مریم معصومی
پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share