سخنان رسایی قبل از افشای سفرش به برزیل

«ما لیست کسانی که قرار است برای این سفر اعزام شوند را از فدراسیون خواسته‌ایم اما تاکنون از ارائه این لیست خودداری شده است. مسلم است که هزینه اعزام هنرپیشه ها یا چهره‌های سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به جام جهانی از جیب فوتبال کشور تخلف است.»

«ما لیست کسانی که قرار است برای این سفر اعزام شوند را از فدراسیون خواسته‌ایم اما تاکنون از ارائه این لیست خودداری شده است. مسلم است که هزینه اعزام هنرپیشه ها یا چهره‌های سیاسی از جمله نمایندگان مجلس به جام جهانی از جیب فوتبال کشور تخلف است.»
381151_913

Share