هیچ کس حق ندارد آبروی دیگری را ببرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، وزیر اطلاعات با بیان این‌که باید امنیت بر همه بخش های جامعه حکفرما باشد، گفت: کسی در جامعه اسلامی حق ندارد، آبروی انسان ها را بازیچه دست خود قرار دهد.و دولت و مجموعه وزارت اطلاعات از آبروی انسان ها صیانت خواهند کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،وزیر اطلاعات در سنندج گفت:شکوفایی اقتصادی و بالندگی فرهنگی در سایه امنیت پایدار تحقق خواهد یافت.
محمود علوی در دومین جلسه شورای اداری استان که در استانداری کردستان برگزار شد، با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال “اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی”، گفت: این نامگذاری نشان از دغدغه ها و ضرورت هایی دارد که مقام معظم رهبری هر ساله به آنها توجه دارند.

alaviاو گفت: این نامگذاری نشان می دهد که ما در عرصه فرهنگی و اقتصادی نیازمند یک حرکت جدی با برنامه ریزی صحیح هستیم.
علوی عنوان کرد: باید همه مردم نقش خود را در شکوفایی اقتصادی کشور ایفا کنند، زیرا مقام معظم رهبری در صحبت های آغازین خود در ایتدای سال جاری عنوان کردند که هنوز حماسه اقتصادی تحقق نیافته است.
وزیر اطلاعات با اشاره به این‌که دین اسلام به گردش سرمایه در جامعه تاکید دارد، گفت: ثروت ها باید در جامعه به کار گرفته شده و جابجا شوند تا شاهد تحولات عظیم باشیم.
او ادامه داد: برای تحقق شعار مقام معظم رهبری، باید امنیت اقتصادی حکمفرما شده و سرمایه گذاری بیشتری در جامعه صورت بگیرد.
علوی با عنوان این‌که نباید در فعالیت سرمایه گذاران کشور اخلالی ایجاد شود، گفت: باید در کشور زمینه فعالیت سرمایه گذاران فراهم باشد، امنیت ماندگار نشات گرفته از باورهای صحیح مردم است.
او با اشاره به این‌که امنیتی که از باورهای مردم جامعه شکل بگیرد، زایل شدنی نیست، گفت: امنیتی ماندگار است که از باورهای صحیح مردم نشات گرفته باشد.
وزیر اطلاعات گفت: تا زمانی که یک فرهنگ خدامحور و ایمان محور داشته باشیم، می توانیم شاهد امنیت و شکوفایی بخش های مختلف جامعه باشیم.
او با اشاره به این‌که دین اسلام هیچگاه مخالف سرمایه دار بودن نیست، گفت: اسلام برای داشتن سرمایه هیچگاه سقفی تعیین نکرده است.
علوی گفت: باید از سرمایه گذاران و کسانی که در بخش های خصوصی فرصت های شغلی را برای مردم این آب و خاک می آفرینند، حمایت کرد.
او با بیان این‌که باید امنیت بر همه بخش های جامعه حکفرما باشد، گفت: کسی در جامعه اسلامی حق ندارد، آبروی انسان ها را بازیچه دست خود قرار دهد.
وزیر اطلاعات گفت: دولت و مجموعه وزارت اطلاعات از آبروی انسان ها صیانت خواهند کرد.

خبر انلاین/

Share