شعار رفسنجانی در انتخابات خبرگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه انتخاباتی حامیان هاشمی رفسنجانی پیشنهاد داده شده است تا با شعار” مجتهدان جوان، مصلح و مبتکر” در انتخابات خبرگان حاضر شوند./ مشرق

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه انتخاباتی حامیان هاشمی رفسنجانی پیشنهاد داده شده است تا با شعار” مجتهدان جوان، مصلح و مبتکر” در انتخابات خبرگان حاضر شوند./ مشرق

Share