تا جمعه ۲۶ اردیبهشت آبرسانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهندس سیف اله آقابیگی اظهار داشت : علی رغم پیش بینی های انجام شده قبلی مبنی بر برقراری اولین نوبت قطعی آب از تاریخ امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳ ، با توجه به شرایط فعلی کشاورزی گیلان تصمیم گرفته ایم تا تاریخ جمعه ۲۶ اردیبهشت ۹۳ همچنان روند آبرسانی ادامه داشته باشد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاo_f16f9a7a مهندس سیف اله آقابیگی رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در گفتگو با روابط عمومی این شرکت اظهار داشت : علی رغم پیش بینی های انجام شده قبلی مبنی بر برقراری اولین نوبت قطعی آب از تاریخ امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۳ ، با توجه به شرایط فعلی کشاورزی گیلان تصمیم گرفته ایم تا تاریخ جمعه ۲۶ اردیبهشت ۹۳ همچنان روند آبرسانی بصورت مستمر و بدون قطعی از بابت نوبت بندی ادامه داشته باشد .
مهندس آقابیگی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : لذا با توجه به فرصت ایجاد شده از کلیه کشاورزان پرتلاش گیلانی صمیمانه تقاضا دارم نسبت به اتمام کار نشائ برنج در مزارع خود مجدانه اقدام نمایند تا ضمن همگامی با تقویم کشاورزی و با همزمانی کشت در سرتاسر استان انشاء الله سال زراعی پر خیرو برکتی را پشت سر بگذاریم.

Share