امضای تفاهمنامه ورزشی بین استانداری گیلان و وزارت ورزش وجوانان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تفاهم نامه مشترک گسترش فضاهای ورزشی بین استانداری گیلان و وزارت ورزش وجوانان به امضاء رسید.در این تفاهم نامه بر رسیدن گیلان به میانگین سرانه ورزشی متناسب کشوری تاکید شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تفاهم نامه مشترک گسترش فضاهای ورزشی بین استانداری گیلان و وزارت ورزش وجوانان به امضاء رسید.

در این تفاهم نامه که ظهر امروز دکتر نجفی و دکتر محمود گودرزی امضاء کردند بر رسیدن گیلان به میانگین سرانه ورزشی متناسب کشوری تاکید شده است.

jpg1300دکتر نجفی در حاشیه امضاء این تفاهم نامه که جمعی از نمایندگان گیلان در مجلس شورای سالمی نیز حضور داشتند در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بررسی های بعمل آمده در خصوص شاخص های اقتصادی ، اجتماعی در سال ۱۳۹۲ بیانگر این واقعیت است که سهم فضاهای ورزشی تحت پوشش ورزش و جوانان استان گیلان به ازای هر نفر ۶۸/۰ متر مربع بوده و این در حالیست که میانگین سرانه فعلی کشور ۷۵/۰ متر مربع می باشد گفت : در این تفاهم نامه جهت اتمام پروژه های دارای اولویت حوزه ورزش ، استانداری گیلان متعهد گردید تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تأمین یکصد میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان اقدام کند.

وی افزود : وزارت ورزش و جوانان نیز متعهد شد تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تأمین یکصد میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و در اختیار شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی ، جهت تکمیل پروژه های مورد نظر اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان اقدام نماید.

گفتنی است استان گیلان با داشتن ۱۴۰هزار ورزشکار سازمان یافته دارای رتبه سوم کشوری از لحاظ تعداد ورزشکاران ورتبه نخست به لحاظ نسبت تعداد ورزشکاران به جمعیت می باشد.

Share