احمدی‌نژاد و مشایی آشتی می‌کنند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حامیان احمدی نژاد در تلاش هستند جلسه آشتی میان داود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی برگزار نمایند. این افراد می گویند اگر بتوانیم یک فضای عاطفی در این دیدار به وجود آوریم و سخنانی از داود احمدی نژاد در تعریف از مشایی بگیریم، می توانیم با رسانه ای کردن […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حامیان احمدی نژاد در تلاش هستند جلسه آشتی میان داود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی برگزار نمایند.

mashai

این افراد می گویند اگر بتوانیم یک فضای عاطفی در این دیدار به وجود آوریم و سخنانی از داود احمدی نژاد در تعریف از مشایی بگیریم، می توانیم با رسانه ای کردن آن سخنان، پروژه تطهیر مشایی را کلید زده و به پیش ببریم./مشرق

Share