علت آزادی میلیاردر معروف پرسپولیسی از زبان دادستان رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این بدهکار بزرگ بانکی و همکارش برای یک کارتولیدی از بانک رفاه رشت وام ارزی به مبلغ ۷ میلیون یورو گرفته اند اما به علت عدم تونایی مالی از بازپرداخت بدهی خودخودداری کرده اند.

13910321000536_PhotoAاختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دادستان رشت در خصوص علت  آزادی میلیاردر معروف از زندان لاکان رشت گفت:
این بدهکار بزرگ بانکی  و همکارش برای یک کارتولیدی از بانک رفاه رشت وام ارزی به مبلغ ۷ میلیون یورو گرفته اند اما به علت عدم تونایی مالی از بازپرداخت بدهی خودداری کرده بودند.

به گزارش خبرنگار دیارمیرزا وی در ادامه افزود:در نهایت با توافق بعمل آمده میان بانک و این فرد ,متهم پس از ۲۴ ساعت از زندان لاکان رشت آزاد شد.

 

خبرنگار :محمد جعفرزاده

Share