نظام نامه پیشنهادات سازمان منطقه آزاد انزلی اجرایی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در راستای جذب و استفاده از ایده های خلاق و بهره گیری از دانش علمی و تجربی تمامی کارکنان، نظام نامه پیشنهادات این سازمان تصویب و جهت اجراء به کلیه بخش های سازمان ابلاغ شده است.

freezoneبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در راستای جذب و استفاده از ایده های خلاق و بهره گیری از دانش علمی و تجربی تمامی کارکنان، نظام نامه پیشنهادات این سازمان تصویب و جهت اجراء به کلیه بخش های سازمان ابلاغ شده است.

این نظام نامه در ۱۸ ماده تنظیم شده که در آن ترکیب اعضاء، شرح وظایف، روش ارائه، معیار و فرآیند ارزیابی پیشنهادات بهمراه نحوه به کارگیری و قدردانی از پیشنهادکنندگان تعیین شده و بدنبال آن است که با دریافت هر نوع فکر، نظر و راهکار از سوی کارکنان سازمان، وضعیت موجود را آسانتر، سریعتر، ارزانتر، ایمن تر و مطلوبتر نماید.

این سازمان براین باور است که مدیریت مشارکتی یکی از مهمترین و بهترین رویکردهای مدیریتی بوده که نظام پیشنهادات، از سازوکارهای اساسی این شیوه مدیریتی است.

براین اساس سازمان منطقه آزاد انزلی با توجه به ضرورت و اهمیت مشارکت کارکنان و ایفای نقش موثر آنان در تصمیم گیری و به منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی در حوزه های مختلف کاری سازمان شیوه نامه نظام پیشنهادات را تدوین و به تصویب رسانیده است.

گفتنی است عضو موظف هیات مدیره، معاون توسعه مدیریت، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ، رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات با حکم مهندس مسرور ریاست هیات مدیره ومدیرعامل به عنوان اعضای اصلی کمیته راهبری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات این سازمان منصوب شدند.

Share