گزارش تصویری از حضور خاتمی در منزل از زندانیان سیاسی آزاد شده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : خاتمی با حضور در منزل فیض الله عرب سرخی و محسن امین زاده از بازداشت شدگان وقایع سال ۸۸ که به تازگی از زندان آزاد شده‌اند دیدار و احوال پرسی کرد. تصاویر: اصغر خاکساری/ ایسنا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : خاتمی با حضور در منزل فیض الله عرب سرخی و محسن امین زاده از بازداشت شدگان وقایع سال ۸۸ که به تازگی از زندان آزاد شده‌اند دیدار و احوال پرسی کرد. تصاویر: اصغر خاکساری/ ایسنا

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

حضور خاتمی در منزل زندانیان سیاسی

Share