تغییر مدیرت شعب بانک ملی استان گیلان

اختصاصی دیارمیرز پس از مدتها شایعه در خصوص تغییر مدیرت شعب بانک ملی استان گیلان شنیده شد این شایعات امروز بدون اطلاع قبلی به واقعیت تبدیل شد

اختصاصی دیارمیرز پس از مدتها شایعه در خصوص تغییر مدیرت شعب بانک ملی استان گیلان  شنیده شد indexاین شایعات امروز بدون اطلاع قبلی به واقعیت تبدیل شد

صبح امروز مدیران بانک ملی با حضور در مدیریت شعب گیلان از زحمات چند ساله  سیدمهدی طلوعی برازنده تقدیر و محمود ابراهیمی مدیریت شعب استان خراسان شمالی رابعنوان مدیر جدید شعب بانکملی استان گیلان معرفی نمودند

 

 

3__745974abbdM__bca7e65e5e

ابراهیمی مدیر جدید  شعب بانک ملی استان گیلان                                               طلوعی مدیریت  اسبق  شعب بانک ملی  استان گیلان

Share