اولین دستور مهندس نعمت زاده

به گزارش دیارمیرزا: بر اساس این گزارش باوجود گذشت پاسی از شب، هنوز چراغهای ساختمان این وزارتخانه در طبقات مدیریتی روشن است و وزیر و معاونیین همچنان در شامگاه جمعه مشغول به کار هستند

به گزارش دیارمیرزا: بر اساس این گزارش باوجود گذشت پاسی از شب، هنوز چراغهای ساختمان این وزارتخانه در طبقات مدیریتی روشن است و وزیر و معاونیین همچنان در شامگاه جمعه مشغول به کار هستند.

با اولین دستور مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت ، معدن و تجارت جلسه شورای معاونان این وزارتخانه راس ساعت ۸ صبح امروز جمعه تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار شبکه ایران، مهندس نعمت زاده دستور داد همه معاونین این وزارتخانه راس ساعت هشت صبح امروز در ساختمان سمیه حضور پیدا کنند.

بررسی مهمترین مسایل و اولویت های این وزارتخانه و استراتژی این وزارتخانه در دولت تدبیر و امید دستور کار شورای معاونان این وزارتخانه بود.

بر اساس این گزارش باوجود گذشت پاسی از شب، هنوز چراغهای ساختمان این وزارتخانه در طبقات مدیریتی روشن است و وزیر و معاونیین همچنان در شامگاه جمعه مشغول به کار هستند.

Share