انتخاب رشته بدون آزمون کنکور آغاز شد

به گزارش دیارمیرزا : فرایند ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی(پذیرش بدون آزمون) در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شد.

به گزارش دیارمیرزا :  داوطلبان پیش از انجام انتخاب رشته لازم است کارت اعتباری راهنمای انتخاب رشته مجازی، انتخاب رشته‌های تحصیلی بدون آزمون سراسری، انتخاب رشته آزمون سراسری گروه آزمایشی، انتخاب رشته آزمون سراسری علاقه مندی دانشگاه فرهنگیان، انتخاب رشته آزمون سراسری،علاقه مندی پیام نور و غیرانتفاعی اقدام کنند.

دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی و یا دریافت مدرک پیش دانشگاهی حداکثر تا ۳۱ شهریور سال جاری یا داری بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کاردانی(فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای برای تمام داوطلبان الزامی است.

دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کار دانش که فاقد مدرک پیش دانشگاهی یا مدرک کاردانی هستند، حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته به عنوان متخلف شناخته شده و با آنان برخورد می شود.

داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ مجاز به انتخاب رشته نشده اند و یا غایب جلسه آزمون بوده اند، منحصراً مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی به روش پذیرش با اعمال سوابق تحصیلی هستند و در صورت درج کد رشته محل های رشته هایی که نمره آزمون در آن تأثیر دارد، اجازه تأیید و ادامه مراحل انتخاب رشته اینترنتی به آنان داده نخواهد شد و باید در همان مرحله نسبت به حذف کد رشته های مربوط، از اولویتهای انتخابی خود اقدام کرده و سپس مراحل بعدی را ادامه دهند.

تبصره: داوطلبان مشمول بند فوق: ۱- بر حسب اینکه در یک گروه آزمایشی و یا چند گروه آزمایشی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۲ ثبت نام کرده اند، می توانند رشته های مربوط به گروه یا گروه های آزمایشی که در آن ثبت نام کرده اند را انتخاب کنند.

لازم به تأکید است که در روش پذیرش با سوابق تحصیلی، هر داوطلب می تواند متقاضی یک گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) و دو گروه آزمایشی هنر و زبان های خارجی باشد. بدیهی است یک داوطلب نمی تواند همزمان متقاضی دو گروه آزمایشی از گروه های آزمایشی اصلی یعنی گرو ههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی باشد.

Share