زولبیا بامیه در ماه رمضان ممنوع!

به گزارش دیارمیرزا خوردن زولبیا و بامیه را در وعده های غذایی مان کم کنید و بیشتر از غذاهایی که حاوی پروتئین همچون شیر و مواد لبنی استفاده کنید.

به گزارش دیارمیرزا خوردن زولبیا و بامیه را در وعده های غذایی مان کم کنید و بیشتر از غذاهایی کهbamie حاوی پروتئین همچون شیر و مواد لبنی استفاده کنید.
مریم سجادپور کارشناس علوم تغذیه ، گفت: روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان علاوه بر آثار روحی و معنوی اثرات جسمانی ارزشمند و مفیدی دارد و باید به تغذیه خود در این ماه اهمیت بسیاری داد تا دچار بیماری و ضعف نشوید.

وی افزود: در این ماه مصرف غذاهای سرخ کردنی و چرب را به حداقل برسانید و بیشتر از اقلامی همچون مواد پروتئینی، مواد لبنی، شیر و مواد مغذی سالم استفاده کنید.
وی عنوان کرد: از انواع شیرینی همچون زولبیا و بامیه ها که تنها باعث چاقی و اضافه وزن می شوند کمتر استفاده شود.
Share