استراحت ۲۰ دقیقه ای وسط آزمون استخدامی استانداری گیلان!!!

اختصاصی دیارمیرزا بلاخره بعد از مدت ها وچندین بار تمدید، آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان گیلان با حضور ۱۵۶۶۱ داوطلب ساعت ۹ صبح در ۶۵ حوزه برای استخدام در ۸۳ رشته ی شغلی در ۱۳ دستگاه اجرایی برگزار شد.

اختصاصی دیارمیرزا  بلاخره بعد از مدت ها وچندین بار تمدید، آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان گیلان با حضور ۱۵۶۶۱ داوطلب  ساعت ۹ صبح در ۶۵ حوزه و در ۸۳ رشته ی شغلی برای ۱۳ دستگاه اجرایی برگزار شد  .

این ازمون نکات حاشیه ای جالبی را به همراه داشت که  بنظر نگارنده در هیچ جای دنیا قابل تکرار نیست.استاندار-گ-لان21

به گفته ی یکی از شرکت کنندگان در آزمون زمانی که همه شرکت کنندگان  بعد از اتمام زمان پاسخگویی به سوالات عمومی و جمع آوری دفترچه ها توسط مراقبین ، همه منتظر گرفتن دفترچه سوالات اختصاصی بودند که ناگهان از بلندگوی سالن اعلام شد  ۲۰ دقیقه باید استراحت کنید اولش احساس شد این مورد به اشتباه عنوان شده است از مراقب حوزه سوال شد گفت می بایست ۲۰ دقیقه استراحت کنید بعد از آن دفترچه سوالات اختصاصی به شما تحویل داده می شود !!!!!!!!!!

شایان ذکر است  بر روی دفترچه سوالات دفترچه عمومی  ۷۰ دقیقه  زمان برای پاسخی گویی به سوالات  تعیین شده بود

این اتفاق برای ما  که حداقل هر سال در یکی دو آزمون اینچنینی شرکت می کنیم  بسیار نادر بود این در حالی است که پاسخنامه در دست شرکت کنندگان بود و هرکسی به یک شکل نسبت به این موضوع اعتراض کرد اما اعتراض ها به جایی نرسید آخرش همه با هم به گفتگو پرداختند انگار نه انگار که اینجا محل آزمون استخدامی است یکی از سوال ۱۰ می گفت آن یکی از تجارب شرکت در آزمون های گذشته صحبت می کرد  یکی دیگر می خواست به دستشویی برود و ان یکی هم موبایلش را چک می کرد که کسی زنگ نزده باشد مراقب هم همش در حال پیامک دادن بود نمی دانم جواب سوالات را برای کسی پیامک می کرد یا اینکه نکته ی مهمتری از آزمون برایش وجود داشت

از نکات حاشیه ای جلسه پلمپ نبودن سوالات است که بشکل آمون های ۱۰ سال پیش پخش شد

نکته دیگر وجود سوالات اشتباه در آزمون بود که معلوم نیست نمره ی آنان چگونه اعمال می شود مثلا در سوالات بخش ادبیات سوالی مطرح شده بود که در کدام جمله غلط املایی وجود ندارد این در حالی بود که سه جمله غلط املایی نداشتند و یک جمله غلط املایی داشت پس سوال اشتباه طراحی شده بود .

خلاصه نکات دیگرو حواشی دیگری وجود داشت که بماند برای بعد ……

Share