ندیمی:خبرنگاران در معرض آسیب‌های جدی نبود بیمه

به گزارش دیار میرزا  ایرج ندیمی، با تأکید بر لزوم اجرایی شدن اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر برخورداری همگانی‏ از تامین‏ اجتماعی‏ در کشور، تصریح کرد: نخستین اثربخشی همگانی شدن بیمه و تأمین اجتماعی به‌شکل سراسری٬ ایجاد امنیت روانی برای اتباع یک کشور است. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی٬ افزود: از دیگر اثرات مطلوب توسعه […]

به گزارش دیار میرزا  ایرج ندیمی، با تأکید بر لزوم اجرایی شدن اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر برخورداری همگانی‏ از تامین‏ اجتماعی‏ در کشور، تصریح کرد: نخستین اثربخشی همگانی شدن بیمه و تأمین اجتماعی به‌شکل سراسری٬ ایجاد امنیت روانی برای اتباع یک کشور است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی٬ افزود: از دیگر اثرات مطلوب توسعه بیمه٬ تحمیل نشدن همه هزینه‌های ناشی از حوادث مختلف بر دوش دولت و تقسیم این مسئله بر سه ضلع دولت٬ فرد و کارفرما است.

ندیمی تأکید کرد: نبود بیمه در مشاغل مختلف برای کشور ضرر‌های متعددی در پی خواهد داشت و این ضرر‌ها بیشتر از اینکه متوجه افراد باشد متوجه دولت‌ها خواهد شد.

وی افزود: مشاغلی نظیر خبرنگاری که ادواری هستند بیشتر از سایر مشاغل در زمینه نبود بیمه دچار پیامد‌های منفی می‌شوند٬ چرا که با افزایش سن افراد و نبود بیمه آتیه این قشر با مخاطرات جدی همراه خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با تأکید بر اینکه هر اندازه که بیمه در کشور تقویت شود٬ کار درستی انجام شده است٬ افزود: در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ پیشنهادات زیادی در زمینه توسعه بیمه و ایجاد حمایت‌های بیمه‌ای در زمینه‌های مختلف نظیر بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد شده که می‌تواند زمینه توسعه همگون حمایت‌های بیمه‌ای در کشور را فراهم کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی٬ ضمن بیان لزوم نظارت دستگاه‌ها متولی بر بیمه شاغلان در واحد‌های صنفی، افزود: یکی از وظایف اصلی وزارتخانه‌ای نظیر وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی نظارت بر اجرای صحیح قوانین بیمه‌ای در واحد‌های خدماتی و تولیدی است

Share