ماشین هاوسـرنشین ها کاندیداههای احتمالی ریاست جمهوری+عکس

به گزارش دیارمیرزا آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر سعید جلیلی در دقایق پایانی ثبت نام با حضور در وزارت کشور در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند اما نکته قابل توجه تیم هیات همراه و ماشین این دو  کاندیدای مورد نظر بود …………..  

به گزارش دیارمیرزا آیت الله هاشمی رفسنجانی و دکتر سعید جلیلی در دقایق پایانی ثبت نام با حضور در وزارت کشور در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند

اما نکته قابل توجه تیم هیات همراه و ماشین این دو  کاندیدای مورد نظر بود …………..

 

Dana.ir-25193-gozareshe_tasvirie_1

Share