گیلان استان پایلوت اجرای سرویس های الکترونیکی کشور

استاندار گیلان : امیدوار هستیم نیمی از سرویس های خدمات دولتی دستگاههای اجرایی در این مدت عملیاتی شده و نتایج و آثار مثبت آن دیده شود و البته با شرایطی که هم اینک در استان وجود دارد سرویس و خدمات دولتی که از آمادگی بیشتری برخوردار باشد با کمک بخش خصوصی بنحو احسن و با دقت ، صحت و سرعت انجام می شود .

دیارمیرزا: پایلوت اجرای سرویس های الکترونیکی کشور در استان گیلان تعیین و بزودی مراحل اجرایی آن با همکاری بخش خصوصی راه اندازی می شود .

عصر امروز جلسه ای در خصوص عملیاتی کردن سند راهبردی فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان به ریاست مهندس کیهان هاشم نیا استاندار گیلان برگزار شد .
در این جلسه که متقی طلب مدیرکل پارک علمی و فن آوری ، معاون  توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ، مدیران کل دستگاههای اجرایی ، مدیرکل فنآوری و اطلاعات استانداری و مظلوم نماینده بخش خصوصی در سازمان فنآوری و اطلاعات کشور حضور داشتند .

 

استاندار گیلان مهندس کیهان هاشم نیا گفت : مراحل اجرایی سند راهبردی فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان گیلان با استفاده ازظرفیت ها و امکانات بخش خصوصی فراهم می شود .
وی افزود : سند اجرایی فنآوری اطلاعات استان گیلان بعداز حدود یکسال مطالعه ، اطلاعات و مستندات مورد نیاز جمع آوری و تدوین شده و آماده آغاز عملیات اجرایی با همکاری بخش خصوصی است .
وی اضافه کرد : برمبنای این سند زمینه های لازم برای اجرایی شدن دولت الکترونیک و استفاده از ابزار و روش های الکترونیکی برای تسهیل امور دولتی فراهم شده است .
استاندار گیلان از بهره برداری کردن این سند به عنوان پایلوت کشوری در استان خبرداد و گفت : پایلوت اجرای سرویس های الکترونیکی کشور در استان گیلان تعیین و بزودی مراحل اجرایی آن با همکاری بخش خصوصی راه اندازی می شود .
وی به زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کشور اشاره کرد و ابراز داشت : شبکه ملی اطلاعات کشور ایجاد یک بستر امن ارتباطی برای دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و مردم فراهم کرده است و با وجود این شبکه ملی هیچ ترافیکی از سرویس های دولت الکترونیک به خارج از کشور منتقل نمی گردد .
استاندار گیلان برمراحل اجرایی شدن این سند طی پنج سال آینده تأکید کرد و توضیح داد : امیدوار هستیم نیمی از سرویس های خدمات دولتی دستگاههای اجرایی در این مدت عملیاتی شده و نتایج و آثار مثبت آن دیده شود و البته با شرایطی که هم اینک در استان وجود دارد سرویس و خدمات دولتی که از آمادگی بیشتری برخوردار باشد با کمک بخش خصوصی بنحو احسن و با دقت ، صحت و سرعت انجام می شود .

 

در ادامه  این جلسه دکتر متقی طلب در خصوص آغاز مراحل اجرایی سند راهبردی فنآوری و ارتباطات استان گیلان ، مظلوم نماینده بخش خصوصی در سازمان فنآوری و اطلاعات کشور در خصوص چگونگی مراحل اجرایی سند راهبردی اطلاعات استان بعنوان پایلوت کشوری ، نوروززاده از کارشناسان فناوری و اطلاعات استان در خصوص چگونگی آماده سازی سند راهبردی اطلاعات و ارتباطات و اجرایی کردن دولت الکترونیک در استان ، مدیران دستگاههای اجرایی برق منطقه ای ، آب و فاضلاب شهری ، گاز و ثبت احوال در خصوص واگذاری خدمات دولتی حوزه ذیربط خود به بخش خصوصی در قالب مستندات سند راهبردی مباحثی را مطرح کردند .
گفتنی است : از جمله پروژه ها و خدمات دولتی که از طریق الکترونیکی توسط بخش خصوصی به مردم ارایه می شود می توانیم از ارایه نمودن خدمات قابل ارایه به صورت الکترونیکی از طریق شبکه کل اطلاعات ، ایجاد سامانه الکترونیکی استعلامات بین دستگاهها و واحدهای تابعه ، بهبود پورتال و سامانه شرکت ها ، توسعه و ارتقای پایگاه اطلاعات در سازمان ها ، پیاده سازی سامانه ارتباط با مشتری و مدیریت رضایت مشتری در پورتال ادارات و سازمان ها ، ایجاد سامانه ارایه خدمات شرکت آب ، برق ، گاز ، تلفن و سایر امور به صورت الکترونیکی و بسیاری دیگر از خدمات دولتی را نام برد .

Share