قدردانی از شوراهای آموزش و پرورش برتر گیلان با حضور استاندار

کیهان هاشم نیا استاندارگیلان گفت : در روند تحول آموزش و پرورش باید به سه شاخص مهم رسم ها ، روش ها و ساختار و محتوا توجه ویژه ای بشود ، این سه عامل از نقطه نظر نرم افزاری و سخت افزاری می تواند سبب تحول اساسی در آموزش و پرورش باشد .

به گزارش دیارمیرزا صبح امروز همایش استانی شوراهای آموزش و پرورش استان با حضور مهندس کیهان هاشم نیا استاندار گیلان برگزار شد .
در این مراسم که اکبرزاده معاون سیاسی امنیتی استاندار ، فرمانداران ، بخشداران ، شهرداران ، ائمه جمعه ، مدیران ادارات و اعضای شوراهای آموزش و پرورش شهرستان ها ، بخش ها و مناطق استان حضور داشتند .
مهندس کیهان هاشم نیا استاندارگیلان گفت : در روند تحول آموزش و پرورش باید به سه شاخص مهم رسم ها ، روش ها و ساختار و محتوا توجه ویژه ای بشود ، این سه عامل از نقطه نظر نرم افزاری  و سخت افزاری می تواند سبب تحول اساسی در آموزش و پرورش باشد .

وی ابراز داشت : گرچه این تحول بنیادین آغاز شده و انشاء ا… با کمک همه آحاد مردم و مدیران و دانش آموزان به سرانجام نهایی برسد و ما شاهد یک آموزش و پرورش با کیفیت در تمامی ابعاد آن باشیم .
استاندار گیلان به تحقق خروجی های با کیفیت در آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت : هنرمندی همه ما در آموزش و پرورش به این نکته وابسته است که خروجی درست داشته باشیم آنگاه می توانیم ادعا کنیم دانش آموزی با آموزش و تربیت بالا به جامعه عرضه     کرده ایم .
وی در همین رابطه افزود : کمیت در بخش آموزش و پرورش نباید اصل قرارگیرد بلکه این کیفیت دانش آموزان در بخش سواد ، علم آموزی و تربیت و پرورش انسان های صالح است که مد نظر قرار می گیرد ، این ساخته ها و خروجی ها هستند که آینده کشور و استان را مدیریت خواهند کرد .
وی به دو نهاد خانواده و آموزش و پرورش در تربیت وآموزش دانش آموزان اشاره کرد و گفت : در دنیایی که برای این دانش آموزان ساخته می شود اگر هریک از این دو نهاد شانه خالی کنند نمی توانیم از دیگران انتظار بهبود و اصلاح داشته باشیم و لذا می طلبد که این دو نهاد در کنار هم به پرورش دانش آموزان با سواد و با تربیت اهتمام کنند .
استاندار گیلان از احترام به معلم بعنوان یک الگو اشاره کرد و بیان داشت : تغییر در روابط و رفتار ها در محیط های آموزشی باید در سرلوحه همه از جمله دانش آموزان قرار بگیرد و احترام به معلم بعنوان یک الگو توجه بیشتری به آن شود و آنوقت است که یک نخبه شکل واقعی خود را بدست می آورد و ما می توانیم با استفاده از این نخبگان در یک رقابت متعالی برای توسعه کشور قدم برداریم .
وی همچنین از اهمیت شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان ها یاد کرده و گفت : شوراها در ایجاد مشارکت عمومی ، تمرکز زدایی ، تحقق مشارکت مردمی و تأمین منابع مالی تلاش مضاعفی را بعمل آورند تا در کنار امکانات و اعتبارات دولتی از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های عمومی استان در جهت رسیدن به اهداف مادی و معنوی در آموزش و پرورش میسر شود .

در ادامه این جلسه نجف زاده مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت : شوراهای آموزش و پرورش رشت تاکنون ۵۰ مصوبه که ۹۰ درصد اجرایی و در شهرستان ها نیز ۲۰۸۷ مصوبه داشته ایم که ۸۵ درصد آن اجرایی شده است و این امر حاکی از همراهی شوراها با آموزش و پرورش دارد .
وی شوراهای آموزش و پرورش را پل ارتباطی با آموزش و پرورش دانستند و ابراز داشت : اجرای مناسب طرح یک نوبته شدن مدارس علیرغم مشکل فضای آموزشی در استان و بحث هوشمند سازی بیش از ۶۰۰ واحد آموزشی از جمله کمک ها و تلاش هایی است که با توانمندی شوراها میسر شد و این شورا ها می توانند در پیشبرد امور بسیار تأثیر گذار باشند .
گفتنی است : در ادامه این همایش ۲ مقاله برتر از شوراهای آموزش و پرورش در راستای شناسایی فرصت پیش رو در آموزش و پرورش ، مشارکت و نظارت در آموزش بهینه نیروی انسانی ، ایجاد حسن خود باوری دینی و هویت و اعتماد ملی ، فرهنگ سازی و تولید و مصرف کالاهای داخلی و موانع و چالش های موجود مطالبی را بیان کردند .لازم بذکر است : در پایان این مراسم به برگزیدگان ۳ مقاله برتر شوراهای آموزش و پرورش و گروههای برتر شوراهای شهرستان رشت ، صومعه سرا ، بندر کیاشهر و رحیم آباد از سوی استاندار گیلان تجلیل و تقدیر بعمل آمد .


Share