دستیار رئیس جمهور همتراز وزرا شد

دیار میرزا: خراسان در ویژه های خود نوشت:بر اساس بخشنامه ای که طی روزهای اخیر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شده، هیئت وزیران جایگاه و امتیاز شغلی رئیس دفتر رئیس جمهور، دستیار رئیس جمهور و دبیر هیات دولت را مشخص و رقم آنرا ۱۶۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته که همتراز […]

دیار میرزا:

خراسان در ویژه های خود نوشت:بر اساس بخشنامه ای که طی روزهای اخیر به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شده، هیئت وزیران جایگاه و امتیاز شغلی رئیس دفتر رئیس جمهور، دستیار رئیس جمهور و دبیر هیات دولت را مشخص و رقم آنرا ۱۶۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته که همتراز مقامات بند “ج” ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور است.

Share