فرزاد دلارام: نماینده جسوری می‌خواهیم که در حوزه کشاورزی داد بزند

فرزاد دلارام کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودسر و املش اظهار کرد: دیگر باید چه بلایی باید بر سر کشاورز بیاید که طرح سوال از وزرا هم شاهد نباشیم؟

فرزاد دلارام

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  دکتر فرزاد دلارام گفت: نماینده جسوری می‌خواهیم که در حوزه کشاورزی داد بزند.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه رودسر و املش اظهار کرد: دیگر چه بلایی باید بر سر کشاورز بیاید که طرح سوال از وزرا را هم شاهد نباشیم؟

Share