مدیرکل میراث فرهنگی گیلان خبر داد:

ماسوله مجدد میزبان کارشناسان ایکوموس جهانی خواهد بود

ولی جهانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان گفت: ماسوله حسب نظر کمیته میراث جهانی یونسکو و هماهنگی‍های صورت گرفته، در اسفندماه ۱۴۰۲، مجدد میزبان کارشناسان ایکوموس جهانی خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ماسوله حسب نظر کمیته میراث جهانی یونسکو و هماهنگی‍های صورت گرفته، در اسفندماه ۱۴۰۲، مجدد میزبان کارشناسان ایکوموس جهانی خواهد بود.

ولی جهانی با اعلام این خبر گفت: با عنایت به اقدامات صورت گرفته برای بازنگری پرونده ثبت جهانی ماسوله و براساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر است در اسفندماه ۱۴۰۲، ماسوله میزبان کارشناسان ایکوموس شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان گفت: بازنگری پرونده ثبت جهانی ماسوله با هدف بازتعریف ارزش‌های برجسته جهانی شهر و منظر فرهنگی ماسوله در حال انجام و در همین راستا کارشناسان ایکوموس جهانی در اسفندماه به ماسوله خواهند آمد.

لازم به ذکر است ایکوموس جهانی نهاد مشورتی و ارزیابی کمیته میراث جهانی یونسکو است.

Share