مدیر امور آبفای ماسال خبر داد:

توسعه شبکه آبرسانی روستاهای خانقاه بر و دوله ملال شهرستان ماسال

فریدخواه گفت: به منظور افزایش کمیت و کیفیت آب شرب مشترکین بهره‌مند، پروژه توسعه شبکه آبرسانی روستاهای خانقاه بر و دوله ملال از توابع بخش مرکزی شهرستان ماسال با هزار و ۸۰۰ متر لوله‌گذاری از جنس پلی اتیلن به قطر۱۱۰ و ۶۳ میلی متر اجرایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیر امور آبفای ماسال از اجرای پروژه توسعه شبکه آبرسانی روستاهای خانقاه بر و دوله ملال این شهرستان خبر داد.

مرتضی فریدخواه گفت: به منظور افزایش کمیت و کیفیت آب شرب مشترکین بهره‌مند، پروژه توسعه شبکه آبرسانی روستاهای خانقاه بر و دوله ملال از توابع بخش مرکزی شهرستان ماسال با هزار و ۸۰۰ متر لوله‌گذاری از جنس پلی اتیلن به قطر۱۱۰ و ۶۳ میلی متر اجرایی شد.

وی؛ اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ذکر کرد و افزود: با انجام این عملیات امکان واگذاری انشعاب به بیش از ۵۰ مشترک فراهم شده است.

Share