وزارت بهداشت اعلام کرد؛

افزایش شهرهای قرمز به ۱۳۰ شهر | چهار شهرستان گیلان در وضعیت قرمز

وزارت بهداشت اعلام کرد که بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۱۲ به ۱۲۹ شهر افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۱۲ به ۱۲۹ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۶۶ به ۱۵۴ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۵۰ به ۳۵ شهر کاهش یافت.

🔴قرمز: ۱۳۰ شهر
🟠نارنجی: ۱۲۹ شهر
🟡زرد: ۱۵۴ شهر
🔵آبی: ۳۵ شهر

رودسر، سیاهکل، صومعه سرا و ماسال شهرستانهای قرمز گیلان هستند.

Share